ฝึกใจให้สงบด้วยสมาธิ แม้ดูเหมือนง่าย แต่ทำได้ยาก

ฝึกใจให้สงบด้วยสมาธิ แม้ดูเหมือนง่าย แต่ทำได้ยาก

คนในยุคปัจจุบันมักจะประสบปัญหาโรคเครียดและสภาพจิตใจที่ท้อแท้ จนกลายเป็นโรคซึมเศร้ายิ่งอาจมีสิ่งเร้าอื่น ๆ มากระทบทางจิตใจมากขึ้นก็จะทำให้เกิดอาการทางจิตหรือเครียดมากกว่าเดิม หลายคนไม่รู้ตัวว่าตนเองมีปัญหาทางจิตจึงไม่นิยมไปพบจิตแพทย์เพราะเกรงว่าคนรอบข้างจะคิดว่าตนเองเป็นบ้า แท้จริงแล้วการไปพบจิตแพทย์เพื่อรักษาความเครียดและบำบัด ในที่นี้อาจเป็นการระบายความในใจที่มีอยู่ให้จิตแพทย์ได้รับฟังเพื่อที่จะได้แนะนำแนวทางและวิธีการฝึกใจให้สามารถควบคุม ได้เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดย การฝึกใจเพื่อลดความเครียดมีวิธีที่นิยมกันมากที่สุดคือการทำสมาธิ

การทำสมาธิมีความสำคัญอย่างไร

การฝึกสมาธิสามารถทำได้ด้วยตนเองง่าย ๆ เพียง อยู่นิ่ง ๆ ปล่อยจิตให้ว่าง ไม่คิดเรื่องราวใด ๆโดยใช้วิธีการกำหนดลมหายใจเข้าออกช้า ๆ พร้อมกับหลับตาอย่างน้อย 5 นาที ก็สามารถที่จะฝึกทำสมาธิได้แล้ว เพราะประเด็นสำคัญของการฝึกสมาธิอยู่ที่การปล่อยจิตให้ว่าง ไม่คิดถึงสิ่งใด ๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถฝึกใจให้สงบและหาหนทางในการแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญได้

แต่ถ้าหากการฝึกสมาธิในทุก ๆ วันแล้วผลลัพธ์ยังไม่ดีขึ้น ยังมีความเครียดสะสมอยู่ควรพบจิตแพทย์เพื่ออย่างน้อยจะได้ทำการรักษาควบคู่ไปกับการฝึกสมาธิด้วย หากพบแล้วฝึกแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็จะทำให้ความเครียดที่มีลดลงและคายความกังวลที่มีลงไปได้ แม้อารมณ์และสภาพจิตใจของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน แต่ถ้าทุกคนยอมรับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและปล่อยวางสิ่งต่าง ๆ พร้อมกับแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นตอนก็จะช่วยให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่ได้

สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนหลุดพ้นจากความเครียดและความกังวลทั้งปวงนั่นคือหลักความเป็นจริงที่ทุกคนจะต้องเผชิญอยู่นั่นคือ การเกิด-แก่-เจ็บและตาย รวมถึงวงจรชีวิตของแต่ละคนอาจจะมีช่วงที่ดีและช่วงที่ไม่ดีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น หากคุณสามารถฝึกจิต ฝึกใจให้มีสติมีความคิดที่แน่วแน่ก็จะสามารถเผชิญกับปัญหาและแก้ไขได้แม้ในบางครั้งจะไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยการที่คุณฝึกจิตใจให้มีสติก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

จะเห็นว่าในยุคปัจจุบันมีหลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับความเครียดทั้งหน้าที่การงานปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัว ที่มักจะใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา นั่นเพราะคนเหล่านั้นขาดสติยั้งคิดและไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ ดังจะเห็นได้จากข่าวการทะเลาะวิวาทด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง จนถึงขนาดต้องฆ่าฟันกันหรือการเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ยอมรับความจริงว่าตนเองป่วยจนนำมาซึ่งความโศกเศร้าในหลาย ๆ กรณี ดังนั้นหากทุกคนยังพอมีสติ ควรหมั่นฝึกฝนการทำสมาธิโดย อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งกำหนดจิตใจของตัวเองให้มีความสงบ และพร้อมรับมือกับปัญหาทุกอย่างได้