สอนลูกให้มีจิตใจดี สร้างเกราะคุ้มกัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก

สอนลูกให้มีจิตใจดี สร้างเกราะคุ้มกัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก

เชื่อได้ว่าคนที่เป็นพ่อ-แม่ทุกคนย่อมต้องการให้ลูกเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ด้วยสถานการณ์รอบข้าง สิ่งยั่วยุจำนวนมาก ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้ลูกอยู่รอดปลอดภัยโดยปราศจากอันตรายทางความคิดและร่างกาย โดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเติบโตและมีความสงสัยเป็นทุนเดิม

ฝึกใจ ให้เป็นผู้ให้ – การให้ ถือเป็นบุญที่ประเสริฐ การฝึกให้เด็กเป็นผู้ให้ จะทำให้เด็กมีจิตใจดี ไม่คิดเอาเปรียบใคร ฝึกให้เด็กรู้จักแบ่งปันและมีน้ำใจ จะทำให้เด็กไม่เป็นคนจิตใจแคบหรือเห็นแก่ตัว แม้ในวัยเด็กจะเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าไม่รู้จักการให้หรือการแบ่งปันก็มักจะเข้าใจผิด โดยอาจ ฝึกใจ ให้มองดูต้นไม้ที่เรารดน้ำ ให้ปุ๋ย ต้นไม้ก็จะตอบแทนเมื่อเติบโตด้วยการบังแดด บังฝน ให้ผลผลิต ให้ไม้มาทำเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งบางครั้งการให้อาจไม่จำเป็นต้องหวังสิ่งตอบแทนได้ เช่น การบริจาคสิ่งของ การบริจาคโลหิต เป็นต้น

อยู่แบบไม่เบียดเบียน – การอยู่แบบไม่เบียดเบียนเป็นการอยู่แบบไม่เอารัดเอาเปรียบ การอยู่แบบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ พ่อแม่จึงควรสอนลูกเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น การหยิบจับของคนอื่น การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือพฤติกรรมอื่น ๆ ที่ส่อไปทางการเอาเปรียบผู้อื่น หากพบว่าลูกมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางดังกล่าวควรตักเตือนและชี้ให้เห็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา

ใจให้สงบ – การฝึกใจให้สงบ พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและพาลูก ๆ ทำตาม เช่น การฝึกสมาธิ การอ่านหนังสือ การแนะนำเกี่ยวกับความโกรธ การควบคุม ฝึกจิต ใจไม่ให้โกรธและหาทางออกที่ดีที่สุดที่ไม่ให้เกิดความรุนแรง เพราะจะนำมาเรื่องราวปัญหาหลายอย่างได้

ให้ยินดีกับผู้อื่น – การฝึกใจ ให้ยินดีกับผู้อื่นมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะหากพบว่าเพื่อนหรือคนในครอบครัวได้รับคำชมเชย ควรร่วมยินดีด้วยและไม่ควรอิจฉาหรือทำกิริยาค่อนแคะว่าคนอื่นอยากดัง เพราะวันหนึ่งหากเราได้รับคำชมเชยก็จะทำให้เพื่อน ๆ หันมายินดีร่วมกับเรานั่นเอง

ให้ชอบ – การฝึกใจให้ชอบแม้จะเป็นเรื่องยาก แต่ก็ควรฝึกให้เด็กรู้จักแม้จะทำผิดก็ควรได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ มิใช่ติเตือนเพียงอย่างเดียว เช่น การกินอาหารโดยเฉพาะ ผักใบเขียว ที่เด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะไม่ชอบกิน พ่อแม่ควรฝึกให้เด็กให้ชอบแม่ว่ารสชาติจะไม่อร่อยเหมือนขนมหวานก็ตาม โดยอาจยกเหตุผลของประโยชน์ที่ได้รับของผักใบเขียวขึ้นมา รวมถึงผลเสียหากไม่รับประทานผัก ผลไม้ทุกวัน

ไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่พ่อแม่จะช่วยฝึกจิต ฝึกใจ ให้รู้มีจิตใจดี โอบอ้อมอารี เป็นคนมีทัศนคติที่ดีและคิดบวกได้ เพียงแต่ต้องเข้าใจถึงอารมณ์ของเด็กในแต่ละช่วงเวลา เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะสร้างเกราะป้องกันให้กับลูกน้อยที่พร้อมจะเติบโตไปกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามาแล้ว