ฝึกใจอย่างไรไม่ให้ตีลูกเวลาก้าวร้าว

ฝึกใจอย่างไรไม่ให้ตีลูกเวลาก้าวร้าว

การลงโทษลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยการตี ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง ดังที่เราเห็นจากข่าวที่ผู้ปกครอง ครูและพี่เลี้ยงตีเด็กที่ดื้อไม่เชื่อฟัง จนทำให้เป็นแผล และที่สำคัญคือ เป็นการทำร้ายจิตใจของเด็กขั้นรุนแรง

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาจึงแนะนำให้ผู้ใหญ่ฝึกใจให้มีความอดทนและใจเย็น ไม่ตีเด็กและเปลี่ยนไปใช้วิธีการสั่งสอนแบบอื่นแทน ดังนี้

1. การแยกให้เด็กอยู่ตามลำพังสักครู่

เป็นการลงโทษ เพื่อให้เด็กสงบและยอมรับการกระทำที่ไม่เหมาะสม เป็นการลงโทษที่ได้ผลดีกับเด็กอายุ 2 ถึง 10 ขวบ โดยผู้ปกครองหรือครูต้องเตือนเด็กล่วงหน้าว่า หากขว้างปาสิ่งของใส่คนอื่น ก็จะต้องถูกไปนั่งบนเก้าอี้ทำโทษ ถ้าเด็กยังทำอีก ก็ต้องทำโทษตามที่ตกลงกัน แต่ไม่ควรเกิน 3 ถึง 10 นาที ระหว่างการลงโทษ ไม่ควรจะตอบโต้ใด ๆ กับเด็กแต่ควรให้เด็กอยู่ในสายตาอยู่เสมอ เมื่อหมดเวลาแล้ว จึงควรเข้าไปคุยกับเด็กและสอนเด็กด้วยเหตุผลว่าคราวต่อไปไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้

2. การลงโทษเด็กโดยการนิ่งไม่สนใจ

เมื่อเด็กอาละวาด เมื่อไม่ได้อะไรดั่งใจ หรือเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ทำตามใจ ควรจะให้เด็กร้องไปเรื่อย ๆ แล้วให้หยุดเอง โดยที่ผู้ปกครองหรือครูต้องทำตัวนิ่ง ไม่สนใจ และไม่พูดคุยตอบโต้ด้วย แต่ต้องให้เด็กอยู่ในสายตาอยู่เสมอ เมื่อเด็กรู้ว่าผู้ใหญ่ไม่สนใจพฤติกรรมการเรียกร้อง ก็จะหยุดนิ่งไปได้เอง หลังจากที่เด็กเงียบ ผู้ใหญ่จึงควรเข้าไปพูดคุยด้วยเหตุผล ว่าพฤติกรรมที่เด็กทำนั้น ไม่น่ารักอย่างไรและไม่ควรทำแบบนั้นอีก

3. การให้เด็กรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ

หลายครั้งที่เด็กเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บเข้าที่ เมื่อผู้ปกครองสั่งให้เก็บ ก็อาจต่อต้านด้วยการขว้างปาสิ่งของ หรือ กรณีที่ไม่พอใจ ก็เอามือปัดแก้วน้ำพลาสติกจนน้ำหกเลอะเทอะ อย่างนี้นอกจากต้องทำโทษด้วยวิธีที่กล่าวมาแล้ว ต้องให้เด็กเรียนรู้การรับผิดชอบด้วย เช่น การให้ไปหยิบผ้ามาเช็ดน้ำที่ทำหก หรือให้เก็บของเล่นมาลงในกล่องให้เรียบร้อย เป็นต้น

4. การงดของรางวัล

การใช้รางวัลเป็นสิ่งจูงใจ ก็สามารถปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นได้ แต่ต้องทำอย่างสมเหตุสมผล และไม่ใช่สำหรับทุกเรื่องทุกครั้ง มิเช่นนั้นเด็กอาจจะเรียกร้องเพื่อหวังให้มีการตั้งเงื่อนไขรางวัลก็เป็นได้ ในทางปฏิบัติ อาจจะตกลงกันเป็นกรณีสำคัญ ๆ ไป เช่น ถ้าเข้านอนเป็นเวลาทุกวันครบ 1 เดือน จะได้รับกระเป๋าเป้ใบใหม่ หรือ เก็บของเล่นทุกครั้งที่เล่นเสร็จ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จะได้รับกล่องดินสอใหม่ หากทำไม่ได้ตามที่ตกลง ก็จะงดให้ของรางวัล

ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ควรฝึกใจให้อดทนและหาวิธีอบรมสั่งสอนเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อทำให้เด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะมีสุขภาพจิตดี ไม่ก้าวร้าว ซึ่งจะเกิดผลดีต่อสังคมในภาพรวมด้วย

แนะนำให้ผู้ใหญ่ฝึกใจให้มีความอดทนและใจเย็น