จะฝึกใจให้อดทนกับคนที่ไม่ชอบ ในที่ทำงานอย่างไรดี

จะฝึกใจให้อดทนกับคนที่ไม่ชอบ ในที่ทำงานอย่างไรดี

การทำงานในออฟฟิศที่มีคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนหรือราชการย่อมมีการกระทบกระทั่งกันได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้อง ซึ่งต่างคนก็มีอุปนิสัยที่แตกต่างกัน หลายคนจึงมาตั้งคำถามในห้องแชทโลกโซเชียล ว่าควรฝึกใจอย่างไรจึงจะเพิ่มความอดทนและสามารถทำงานกับคนรอบข้างที่เราไม่ชอบได้อย่างดียิ่งขึ้น เราจึงได้รวมเทคนิคที่น่าสนใจและใช้ได้จริงมาฝากกัน ดังนี้

1. ยอมรับความเป็นจริง

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ความจริงที่ว่าแต่ละคนถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวและหล่อหลอมด้วยสิ่งแวดล้อมต่างกัน ส่งผลต่อนิสัยต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนเรามักไม่ชอบพฤติกรรมประเภทขี้เกียจ ช่างคุย ชอบวิจารณ์ ออกคำสั่ง ฯลฯ หากฝึกใจยอมรับความจริงให้ได้ ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นธรรมชาติของแต่ละคน และมองย้อนมาที่ตัวเอง ว่าเราเองก็มีนิสัยบางอย่างที่คนอื่นไม่ชอบได้เหมือนกัน ทำให้คุณลดความหงุดหงิด ตึงเครียดและมีสมาธิกับการทำงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น

2. มองที่ข้อดีของคนอื่นให้มากขึ้น

ทุกคนต่างมีข้อดีข้อเสียประจำตัว การมองที่ข้อดีของคนอื่น เช่น แม้จะเขาเป็นคนช่างคุยจนคุณรำคาญ แต่ก็ทำให้การประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ราบรื่น รวมถึงทำให้การบริการลูกค้ามีความน่าประทับใจขึ้น หรือเพื่อนร่วมงานบางคนเป็นคนชอบวิจารณ์ผลงานคนอื่น แต่ก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้โครงการงานประสบความสำเร็จเป็นที่ถูกใจลูกค้ามากขึ้น

สิ่งเหล่านี้ อาจเป็นคุณสมบัติของคนรอบข้างตัวคุณที่มักมองข้ามเมื่อรู้สึกไม่พอใจกัน แต่หากมองให้เห็นถึงข้อดีบ่อย ๆ ก็จะทำให้ยอมรับเขาเหล่านั้น และมีความสุขในการทำงานร่วมกัน จนอาจกลายเป็นเพื่อนสนิทกันในอนาคตก็เป็นได้

3. มองให้เห็นเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจน

การใส่ใจที่เป้าหมายของอาชีพคุณเป็นหลัก จะทำให้รู้ว่าแต่ละวันควรบริหารจัดการเวลาอย่างไร จึงช่วยลดความสนใจกับสิ่งรอบข้างที่ไม่สำคัญ เช่นคุณตั้งเป้าหมายว่าใน 5 ปี จะต้องเลื่อนขั้นเป็นระดับหัวหน้าให้ได้ ก็จะทำให้คุณมีความมุ่งมั่นกับการทำงานอย่างแข็งขัน และฝึกความอดทนให้มากขึ้น แม้จะมีอุปสรรคใด ๆ ก็ตามจากคนรอบข้างที่คุณไม่ชอบ คุณก็จะฟันฝ่าไปให้ลุล่วงจนได้

การฝึกใจให้อดทนต่อคนรอบข้างในที่ทำงานดังที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ทุกสาขาอาชีพ เชื่อว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านมีเป้าหมายในการทำงาน และมีความสุขกับการทำงานกับผู้อื่นมากขึ้น

เทคนิคที่น่าสนใจและใช้ได้จริง