ปรับนิสัยตัวเอง ให้หายเป็นคนขี้เกียจ

ปรับนิสัยตัวเอง ให้หายเป็นคนขี้เกียจ

ความขี้เกียจถือว่าเป็นอุปสรรคของการประสบความสำเร็จ แม้หลายคนได้พยายามมาหลายวิธีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามอารมณ์ขี้เกียจได้ จะมีวิธีฝึกใจแบบไหนที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำอีกบ้าง เพื่อให้คุณลองนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันดู และเพื่อให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายในชีวิตที่ดีนั้น ไม่ได้หมายถึงระยะไกล คือ 10 ปี หรือ 20 ปี ข้างหน้าเพียงอย่างเดียว แต่คุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตระยะกลางและระยะสั้นด้วย เช่น ในช่วง 1 เดือนนี้ คุณตั้งใจจะทำงานชิ้นใดให้สำเร็จ ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า คุณต้องผ่านคอร์สอบรมพัฒนาตัวเองด้านใดบ้าง ที่จำเป็นต่อการต่อยอดในงานประจำ เป็นต้น การมีเป้าหมายระยะสั้น-กลางที่เป็นรูปธรรม จะทำให้คุณต้องวางแผนการใช้เวลาที่ชัดเจน จึงจะฝึกใจ สลัดความขี้เกียจออกจากตัวได้ดียิ่งขึ้น

หลายคนแม้จะมีความมุ่งมั่นในช่วงเวลาก่อนนอน แต่เมื่อตื่นนอนตอนเช้า ก็มีอาการขี้เกียจ จนต้องผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ หากคุณทำเช่นนี้เป็นประจำ จะกลายเป็นนิสัยและสุดท้ายก็จะไม่สามารถทำสิ่งใดให้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาได้ ดังนั้น คุณต้องฝึกใจบอกตัวเองว่า จะลงมือทำเดี๋ยวนี้แม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีความไม่พร้อมใด ๆ มาขัดขวาง คุณก็จะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละวันให้ได้

หากคุณแยกงานเป็นหมวดหมู่ คือ สำคัญและไม่สำคัญ เร่งด่วนและไม่เร่งด่วน คุณจะพบว่ามีงานหลายอย่างที่คุณสามารถทำได้เลย หรือต้องทำก่อนงานอื่น และถ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถมาก ใช้พลังความคิดสูง หรือต้องติดต่อกับเจ้านาย เพื่อนคนละแผนก ลูกค้า เพื่อให้งานสำเร็จ ก็ควรรีบทำตั้งแต่ต้นวัน เผื่อเวลาให้สำหรับการแก้ปัญหาที่ไม่คาดฝัน ที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงได้ทันและจบในแต่ละวัน

การทำงานตามแผนงานเป็นสิ่งสำคัญ หากยังไม่สามารถทำได้สำเร็จ หรือการบริหารจัดการเวลายังไม่ลงตัวก็ไม่ควรรับงานใหม่ ต้องรู้จักปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้าง มิเช่นนั้น งานของคุณเองจะเหลือค้างมากจนกลายเป็นหางหมู และแน่นอนว่าคุณย่อมเกิดอาการขี้เกียจตามมาอย่างมาก

ถ้าคุณต้องการฝึกใจให้สลัดความขี้เกียจออกจากตัว ก็จำเป็นจะต้องฝึกตัวเองให้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างมาก และที่ขาดไม่ได้ คือความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ เราหวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางที่ทำให้ทุกท่านนำไปปรับใช้ เพื่อให้มีความขยันมุมานะมากขึ้น จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามต้องการโดยเร็ว ทั้งในด้านการเรียน การเงินและการหน้าที่การงาน